Cách đọc thông số bạc đạn

2112 - 2018

Khi mua bac dan chúng ta thường thấy dãy số và chữ nằm trên bạc đạn. Vậy ý nghĩa của các kí tự đó là gì?

Chúng tôi xin cung cấp một số thông tin cơ bản về ý nghĩa của dãy số đó như sau:
Ví dụ: Một vòng bi của SKF có dãy số: 60305 Z

Cách đọc bac dan

 1. Ý nghĩa về kích thước trục
  Xem dãy số từ phải qua trái ta thấy 2 chữ số cuối là thông số đường kính trục lắp vòng bi
  Đường kính trục = số x 5 (nếu 2 số đó lớn hơn hoặc bằng 04 và nhỏ hơn hoặc bằng 99)
  Ví dụ: 05 x 5 = 25. Vậy đường kính trục của bạc đạn trên có kích thước 25mm
  Còn lại thì: 00 là đường kính trục bằng 10mm; 01 là 12mm; 02 là 15mm; 03 là 17mm.
  II. Ý nghĩa về tải của bac dan
  Chữ số thứ 3 từ phải qua là biểu thị của chịu tải của vòng bi
  1 hoặc 7,8,9 là chịu tải rất nhẹ
  2 chịu tải nhẹ
  3 chịu tải trung bình
  4 chịu tải nặng
  5 chịu tải rất nặng
  6 chịu tải trung bình giống số 3 nhưng kích thước dầy hơn.
  III. Ý nghĩa về loại bạc đạn
  Số thứ tư từ phải qua trái (có từ 0 tới 9)
  0 là loại bi tròn 1 lớp
  1 là loại bi tròn 2 lớp
  2 là loại bi đũa ngắn 1 lớp
  3 là loại bi đũa ngắn 2 lớp
  4 là loại bi đũa dài 1 lớp
  5 là loại bi đũa xoắn
  6 là loại bi tròn chắn
  7 là loại bi đũa hình côn
  8 là loại bi tròn chắn không hướng tâm
  9 là loại bi đũa chắn

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các thông số trên, bạn có thể tham khảo trước bài kiến thức cơ bản về bac dan.